ReadyPlanet.com
dot dot
วิธีการชำระเงิน

- หลังจากติดต่อกับทางร้านเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 4702025562 ระบุชื่อ นายอรรถยุติ  กลิ่นมาลี
2. ชำระโดยตรง ณ วันส่งสินค้า
 
โดยจะใช้วิธีไหนในการชำระเงินขึ้นอยู่กับตามตกลง เป็นกรณีไปนะค่ะ
+++ ขอย้ำนะค่ะ ว่ากรุณาโทรสั่งสินค้าก่อน มิฉะนั้นการโอนเงินใดๆจะถือว่าไม่มีผลนะค่ะ+++dot
หมวดสินค้า
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.